Back To Top

SOLE

Čerpáme inšpiráciu z tradičných piesní rôznych krajín, ktoré spracovávame do novej umeleckej podoby naprieč žánrami jazzovej, klasickej hudby, world music. Dbáme na to, aby naše aranžmány boli spracované kvalitne, a zároveň ostávali pre ľudí zrozumiteľné a našli si cestu k širokej škále poslucháčov.

 

Spev: Júlia Kozáková
Klavír: Ľudovít Kotlár
Kontrabas: Ľubomír Gašpar
Akordeón: Filip Urda
Bicie: Jakub Valíček