Back To Top

SHOWCASE

CENTRAL EUROPEAN JAZZ SHOWCASE, KTORÝ SA KONÁ V DŇOCH 27.-28.6.2022, V BRNENSKOM DIVADLE HUSA NA PROVÁZKU, PONÚKNE ŠANCU 8 SLOVENSKÝM A 8 ČESKÝM TALENTOVANÝM KAPELÁM PREZENTOVAŤ SVOJU TVORBU MEDZINÁRODNÉMU ODBORNÉMU PUBLIKU. PRÍTOMNÉ PUBLIKUM BUDE TVORENÉ DELEGÁTMI Z RADOV RIADITEĽOV FESTIVALOV, NOVINÁROV, DRAMATURGOV HUDOBNÝCH KLUBOV A KONCERTNÝCH SÁL. SHOWACSE VOĽNE NADVAZUJE NA SÚŤAŽ MLADÝCH JAZZOVÝCH KAPIEL CENTRAL EUROPEAN JAZZ COMPETITION, KTORÚ JAZZFESTBRNO ORGANIZOVAL V ROKU 2018 S DLHODOBÝM RAKÚSKYM PARTNEROM JAZZWERKSTATT POYSDORF.

VYSTUPUJÚCI INTERPRETI BUDÚ VYBRANÍ POROTOU ZLOŽENOU Z ČESKÝCH I EURÓPSKYCH PREDSTAVITEĽOV JAZZOVEJ KOMUNITY.

CIEĽOM CEJS JE HLAVNE ZVÝŠENIE POČTU PRÍLEŽITOSTÍ PRE STRETÁVANIE SA, POROVNÁVANIE A VÝMENU SKÚSENOSTÍ ZAČÍNAJÚCICH JAZZOVÝCH HUDOBNÍKOV A ROZŠÍRENIE MOŽNOSTÍ K PREZENTÁCII ICH TVORBY KULTÚRNEJ VEREJNOSTI NA OBOCH STRANÁCH HRANICE.

PROJEKT CENTRAL EUROPEAN JAZZ SHOWCASE SPOLOČNE PRIPRAVUJE ORGANIZÁCIA JAZZFESTBRNO O.P.S. A OBČIANSKE ZDRUŽENIE SPECTACULUM.

PRAVIDLÁ

1. Kolo

DO SÚŤAŽE SA MÔŽU PRIHLÁSIŤ JAZZOVÉ KAPELY S ĽUBOVOĽNÝM OBSADENÍM BEZ VEKOVÉHO OBMEDZENIA.
VÄČŠINA ČLENOV MUSÍ BYŤ SLOVENSKEJ NÁRODNOSTI, PRÍPADNE MUSÍ MAŤ DLHODOBÝ PRECHODNÝ POBYT NA SLOVENSKU.
Z PRIJATÝCH PRIHLÁŠOK VYBERIEME KAPELY, KTORÉ DOSTANÚ POZVÁNKU NA 30 MINÚTOVÉ ŽIVÉ VYSTÚPENIE NA CENTRAL EUROPEAN JAZZ SHOWCASE V DŇOCH 27.-28.6.2022 V DIVADLE HUSA NA PROVÁZKU V BRNE.
KAPELÁM, KTORÉ VYBERIE ODBORNÁ PORTA, UHRADÍME NÁKLADY NA CESTOVNÉ A UBYTOVANIE.

PRIHLÁSTE SA DO SÚŤAŽE O ÚČASŤ NA CENTRAL EUROPEAN JAZZ SHOWCASE POMOCOU ONLINE FORMULÁRA.
PRIHLÁŠKY PRIJÍMAME DO 5.11. 2021.

2. Kolo

ŽIVÉ VYSTÚPENIA V DĹŽKE 30 MINÚT NA CENTRAL EUROPEAN JAZZ SHOWCASE V DŇOCH 27.-28.6.2022 V DIVADLE HUSA NA PROVÁZKU V BRNE.
KAPELY VYSTÚPIA PRED DELEGÁTMI Z RADOV PROGRAMOVÝCH RIADITEĽOV FESTIVALOV, NOVINÁROV, DRAMATURGOV HUDOBNÝCH KLUBOV A KONCERTNÝCH SÁL.